Advokat Christian Hambro 

 

Christian Hambro

Christian Hambro yter juridisk bistand særlig innen forvaltningsrett, EØS-rett, offentlige anskaffelser, herunder statsstøtteregler, selskapsrett, skatterett og arbeidsrett. Han arbeider mye med skatterettslige problemstillinger i tilknytning til forskning og utvikling.

I 2017 ga han ut boken FoU og Skatt. I 2017 utga han boken SkatteFUNN-regler og praksis. Ny og vesentlig omarbeidet utgave av boken kommer i september 2020. Christian Hambro benyttes som rådgiver på feltet skatt og FoU av både bedrifter, næringsorganisasjoner, offentlige myndigheter og EU-kommisjonen. Han har deltatt i flere arbeidsgrupper under EU-kommisjonen som har dannet grunnlag for EUs policy på området.

Christian Hambro har lang operasjonell erfaring. Han har vært direktør i Statens forurensningstilsyn (nå Miljødiredktoratet) og i Statskonsult (nå Difi) , direktør og leder for organisasjonsdivisjonen i Saga Petroleum og adm. direktør i Norges Forskningsråd.

Innehar styreverv i en rekke offentlige og private virksomheter.

 • Medlem av Regjeringens karanteneutvalg 2014
 • Styreleder - Transparency International Norge 2010-16
 • Medlem, kontrollkomitéen - Nordea Bank Norge ASA 2010-17
 • Medlem, kontrollkomitéen - Nordea Finans Norge AS 2010-17
 • Styremedlem, Kobler (tidligere Essens) AS 2006
 • Partner - Gram, Hambro & Garman 2004-2020
 • Adm. dir. - Norges Forskningsråd 1995-2004
 • Styremedlem Lillehammer Olympiske komite 1993-1995
 • Divisjonsdirektør - Saga Petroleum 1992-1995
 • Adm. dir. - Statskonsult 1986-1992
 • Statssekretær - Justisdepartementet 1986
 • Adm. dir. - Statens forurensningstilsyn 1981-1986
 • Advokat - Regjeringsadvokaten 1980-1981
 • Byråsjef og senere underdirektør - Miljøverndepartementets Forurensningsavdeling 1974-1979
 • Konsulent - Justisdepartementets Lovavdeling 1971-1974
 • Cand. Jur. - Universitetet i Oslo 1971
 • Vitenskapelig assistent - Nordisk Institutt for Sjørett 1969-1971